Grafmonumenten, gedenktekens en urnmonumenten
Gansstraat 130, Utrecht | T: 030 251 69 55 |
Gansstraat 130, Utrecht
Direct bellen | Mailen

PRIVACYVERKLARING
Steenhouwerij Joh. Jansen & Zn. | september 2020

 

Steenhouwerij Joh. Jansen & Zn. vindt uw privacy erg belangrijk en zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens door ons worden verzameld en waarom dit gebeurd. Ook kunt u lezen welke rechten u heeft met betrekking tot deze verwerking.

 

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met info@steenhouwerij-jansen.nl.

 

 

Hoe verkrijgen wij de persoonsgegevens?

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via het contactformulier op onze website, via email, telefonisch of op andere wijze.

 

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

·       NAW-gegevens

·       Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

·       Geslacht

·       KvK-nummer

·       Geboortedatum

·       Datum van overlijden

·       Relatie

·       Gezinssituatie

·       Product foto’s (na toestemming van de klant)

 

Voor de facturatie en financiële administratie verzamelen wij ook nog de volgende gegevens:

·       Factuuradres

·       Betalingsgegevens

·       Openstaande saldo

·       BTW-nummer

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering, vanuit een wettelijke verplichting vereist is of een gerechtelijk bevel.

 

Links naar andere websites

Op de website staan links naar externe websites en organisaties. (Vimeo, ABN Natuursteen)  Steenhouwerij Joh. Jansen & Zn. draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende website.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Wij hebben strikte afspraken met hen en zij moeten de Europese privacywet naleven. Wij vragen dan altijd eerst uw toestemming voordat zij uw gegevens krijgen.

 

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider Dropbox die gevestigd is in de Verenigde Staten. Dropbox is “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

 

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op uw computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden.

 

Wanneer u onze website bezoekt laden we alleen maar functionele cookies in en worden er geen persoonsgegevens van u opgeslagen. Daarom hebben wij ook geen cookiebanner.


 

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Hierdoor slaan wij geen persoonsgegevens van je op en is deze manier toegestaan zonder dat je toestemming hoeft te geven via een cookiebanner.

 

Beveiliging

Steenhouwerij Joh. Jansen & Zn. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

Toegang tot persoonsgegevens worden afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u uw persoonsgegevens invoert. Daarnaast nemen wij fysieke maatregelen zoals sloten en een alarmsysteem voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn.

Mocht u de indruk hebben dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, als u aanwijzingen heeft van misbruik van uw persoonsgegevens, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Steenhouwerij Joh. Jansen & Zn. verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op via info@steenhouwerij-jansen.nl.

 


Inzage en wijzigen van je gegevens
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

U heeft de volgende rechten:

       uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

       inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

       het laten corrigeren van fouten

       het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

       intrekken van toestemming

       bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan worden gestuurd naar info@steenhouwerij-jansen.nl. Steenhouwerij Joh. Jansen & Zn. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op uw verzoek reageren. Mochten wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, dan laten wij u weten waarom uw verzoek wordt afgewezen.

 

Klachten

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens verzoek ik u om contact op te nemen via info@steenhouwerij-jansen.nl. Binnen 4 weken ontvangt u een schriftelijke reactie. Indien u het niet eens bent met onze reactie, kun u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Steenhouwerij Joh. Jansen & Zn. wettelijk vertegenwoordigd door San Hop.


Adres:          Gansstraat 130, 3582 EL Utrecht

Telefoon:      030-2516955

E-mail:          info@steenhouwerij-jansen.nl

KvK:              30011297        

 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wijzigingen in het beleid kunnen worden aangebracht.